Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Закони України

 

    Конституція України

    Конвенція про права дитини

 

 Основне законодавство в галузі освіти

 

Закони України

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про  повну  загальну середню освіту»;

«Про позашкільну освіту»;

«Про професійно-технічну освіту»;

«Про вищу освіту»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про Національну програму інформатизації»;

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

«Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про захист персональних даних»;

«Про правовий статус  та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті»;

«Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»

 «Про Державний Гімн України»

«Про охорону дитинства»

 

Основне законодавство в галузі культури

 

Міжнародна конвенція  про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

 

Закони України

 «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»

«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»

« Про засади державної мовної політики»

     «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

«Про свободу совісті та релігійні організації»

«Про об'єднання громадян»

 «Про музеї та музейну справу»

« Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

 «Про національні меншини в Україні»

 «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин»

 «Про правовий статус закордонних українців»

 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

« Про гуманітарну допомогу»

 

 Основне законодавство в сфері фізичної культури та спорту

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

 

 Основне законодавство в сфері молоді та туризму

 

 Закони  України

« Про туризм»

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

 

Основне законодавство загальне для всіх галузей

 

Кодекс законів про працю України

Бюджетний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V

 

Закони України

«Про охорону праці»

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

«Про відпустки»

«Про оплату праці»

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

«Про запобігання корупції»