A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Наказ

                                                                                                                    

Україна

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, культури, туризму, молоді та спорту Кам’янка-Бузької  Міської  ради

 

НАКАЗ

 

   30.08.2019р.                          м.Кам'янка-Бузька                    № 1-19/190

 

Про організацію та

проведення атестації

педагогічних працівників

ЗЗСО Кам'янка-Бузької міської  ради в 2019/2020

навчальному році

 

      Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове  положення), затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930, зі змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473 та МОН України від 08.08.2013 р. №1135, для активізації творчої професійної діяльності, стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання дітей

                                                               Н А К А З У Ю :

 1. Провести у 2019/2020 навчальному році атестацію керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти ОТГ згідно вимог Типового положення.

2.1. Створити атестаційну комісію ІІ рівня відділу   освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради  у кількості 13 осіб.

  1.   Затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня сектору освіти відділу ОКТМС Кам’янка-Бузької міської ради (Додаток №1).
 1.  Призначити відповідальних працівників, закріплених за закладами освіти, для здійснення контролю та надання допомоги з питань атестації педагогічних працівників (Додаток №2).

       

     4. Атестацію педагогічних працівників Кам’янка-Бузьких ДНЗ №1, ЦРД  провести атестаційній комісії І рівня Кам’янка-Бузького ДНЗ №5.

 

5.Атестацію педагогічних працівників Кам’янка-Бузьких ДНЗ №2 та ДНЗ с. Батятичі провести атестаційній комісії І рівня Кам’янка-Бузького ДНЗ №3.

         6. Атестацію педагогічних працівників ЦТДЮ м. Кам’янка - Бузька провести АК І рівня.

 1. Атестаційній комісії ІІ рівня відділу освіти , культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради у своїй діяльності дотримуватись вимог Типового положення під час атестації керівних кадрів та інших педагогічних працівників навчальних закладів  у 2019/2020 навчальному році.

5.2. До 20.10.2019р. розробити та затвердити план роботи, графік засідань атестаційної комісії ІІ рівня та  графік проведення атестації на 2019/2020 навчальний рік.

     5.3. Про хід атестації в навчальних закладах освіти заслуховувати на засіданнях атестаційної комісії ІІ рівня в листопаді-березні 2019/2020 навчального року.

     5.4. Засідання атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти , культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради  щодо визначення результатів атестації педагогічних працівників провести  8 квітня 2020 року.

5.5. До 25 травня 2020 року розглянути питання про підсумки атестації педагогічних працівників на нараді  керівників навчальних закладів та видати наказ «Про підсумки організації та проведення атестації педагогічних працівників району у 2019/2020 навчальному році».

6. Головам атестаційних комісій І рівня дошкільних, загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів:

6.1. Ввести у склад атестаційних комісій І рівня відповідальних згідно з додатком №2.

     6.2. Забезпечити своєчасне оформлення атестаційної документації та   атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення та змін до нього.

      6.3. Розробити конкретні заходи щодо підготовки та проведення атестації, графік проведення атестації довести під підпис до відома осіб, які атестуються.

       6.4. Організувати системне вивчення фактичного рівня професійної діяльності та  узагальнення кращого досвіду педагогічних працівників.

       6.5. Забезпечити роботу атестаційних комісій щодо відвідування уроків, занять, позаурочних заходів з усіх предметів, що викладають педагогічні працівники, які атестуються.

6.6. Забезпечити своєчасну комплексну оцінку рівня кваліфікації та результативності навчально-виховної і методичної роботи педагогів за такими критеріями: підсумками контрольних робіт, рівнем вихованості учнів, наслідками їх участі у міжатестаційний період у районних, обласних олімпіадах, конкурсах, вивченням рейтингу серед працівників школи, рівнем моральних якостей та загальної культури вчителя, станом ведення шкільної документації та виконанням посадових обов’язків.

7.7. Створити належні умови для проходження педагогічними працівниками  підвищення кваліфікації.

7.8. До 30 березня 2020 року провести засідання атестаційних комісій І рівня дошкільних, загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів щодо визначення результатів атестації педагогічних працівників та подати на розгляд атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти:      

 • атестаційні листи (у двох примірниках) педагогічних працівників, які є претендентами на присвоєння та відповідність раніше присвоєних кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань;
 • клопотання атестаційної комісії І рівня перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням);
 • копію наказу про результати атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році;
 • витяг з протоколу підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня;
 • копії посвідчень про курси підвищення кваліфікації, завірені керівником навчального закладу.

         8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

     Начальник                                                                         Ігор ЧЕПІЛЬ

 

 

 

Додаток №1

    до наказу відділу освіти , сектору освіти,

                                                                                            культури, туризму, молоді та спорту

                                                                                             Кам'янка-Бузької міської ради

С  К  Л  А  Д

атестаційної  комісії ІІ рівня 

відділу освіти культури,

туризму, молоді та спорту

Кам'янка-Бузької міської ради

 

 1. Чепіль І.Є.                       начальник відділу освіти, культури,   туризму,

                                     молоді та     спорту    Кам'янка-Бузької  міської ради,                                                        голова атестаційної комісії;

    2.Барилко Л.М.              головний спеціаліст сектору освіти  відділу освіти                                                                                           культури,   туризму,   молоді та     спорту    Кам'янка-   Бузької  міської ради, заступник голови атестаційної комісії;                                                         

       3.Петрик Т.Р.                 провідний спеціаліст сектору освіти відділу освіти,

                                                                культури,туризму,молоді та спорту Кам'янка-Бузької

                                              міської ради,секретар атестаційної комісії;

      4.Мазурок У.М.                      провідний спеціаліст сектору освіти відділу освіти,

                                               культури,туризму,молоді та спорту Кам'янка-Бузької

                                               міської ради,секретар атестаційної комісії;

      5. Ткачишин Л.І.              завідувач ДНЗ №1 м. Кам’янка - Бузька,

                                                                  член атестаційної комісії

     6. Куровська Н.А.           заступник директора з навчально - виховної роботи

                                               ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м. Кам'янка - Бузька,

                                               член атестаційної комісії

     7.  Крук В.І.                        вчитель біології та хімії ЗОШ І-ІІІ ст. №3

                                                м. Кам’янка - Бузька,

                                               член атестаційної комісії

   8.     Шпот Л.Б.                           заступник директора з навчально-виховної роботи

                                               ЗОШ І-ІІІ ст.№1 м. Кам'янка - Бузька,

                                                член атестаційної комісії

 1.  Бусько Л.М.                        заступник директора з навчально-виховної роботи

                                               ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 м.Кам'янка - Бузька,

                                                член атестаційної комісії

                

 10.Марчишин Л.З.              заступник директора з навчально-виховної роботи

                                               ЗОШ І-ІІІ ст.с.Батятичі, член атестаційної комісії

 

11.Пітковська І.Й.         заступник директора з навчально-виховної роботи

                                         Желдецького НВК, член атестаційної комісії

 

12.Борисенко В.А.            директор Зубівмостівського НВК, член атестаційної комісії.

13. Краєвська В.С.           голова Камянка-Бузької районної організації профспілки працівників освіти 

                                                                                                                                                                                                                     Додаток №2

       до наказу відділу освіти сектору освіти,

                                                                                                         культури,туризму,молоді та спорту                                                                                        

                                                                                                        Кам'янка-Бузької  міської ради

                                                                                                       

 

С  П  И  С  О  К

членів атестаційної комісії ІІ рівня

відділу освіти сектору освіти,культури,туризму,молоді та спорту Кам’янка-Бузької міської ради,

     відповідальних за проведення атестації педагогічних  кадрів

 у закладах освіти

 

1. ЗОШ І-ІІІ ст. с. Батятичі                                                                    Барилко Л.М.                                                                                                                    

2. Зубівмостівський  НВК                                                                      Петрик Т.Р.                                                                                              

3. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Кам'янка-Бузька                                                Мазурок У.М.                    

4. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Кам'янка-Бузька                                                 Мазурок У.М.

5. ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Кам'янка-Бузька                                                  Петрик Т.Р.   

 6.Желдецький НВК                                                                                Барилко Л.М.

7. ЦТДЮ м. Кам'янка-Бузька                                                                   Мазурок У.М.                                                                                                                                                             

8. Дошкільні навчальні заклади                                                                Петрик Т.Р.                                                    

 

Вхід для адміністратора