A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі "Послуги їдалень"

Дата: 11.01.2024 15:23
Кількість переглядів: 13

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)

 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам’янка-Бузької міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Код ЄДРПОУ: 42096753

       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень

      Розмір бюджетного призначення: 5 299 183,80 грн.

      Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з 15.01.2024р. по 31.12.2024 р.

Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Особливості), роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

 

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено до 14 лютого  2024р.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, повязаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.

Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту 13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, тобто замовник застосовує вийняток за Особливостями і укладає прямий договір.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації. Відповідно до частини п’ятої статті 60 цього ж Закону - органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. З метою ефективного використання майна, що належить Кам’янка-Бузькій територіальній громаді, шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам і врегулювання майнових відносин між Орендодавцями і Орендарями та у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483, норм Цивільного та Господарського кодексів України - Кам’янка-Бузькою міською радою, як представницьким органом територіальної громади, у 2021 році оголошено торги на оренду майна. За результатами проведених електронній системі ПРОЗОРРО торгів визначено переможцем аукціону на оренду майна закладів освіти ФОП Полелюк Г.Я. Договори оренди чинні до лютого 2027 року. Умовою торгів на оренду майна визначено, що цільовим призначенням оренди майна є організація харчування учасників освітнього процесу. Обов’язок забезпечення здобувачів освіти харчуванням визначено Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства». Послуги їдалень можуть надавати різні суб’єкти господарювання з дотриманням всіх необхідних, у цій галузі, законодавчих актів. Проте слід зазначити, що найбільш ефективним є надання послуг їдалень розміщених у закладах освіти, тому що надання таких послуг іншим суб’єктом господарювання призведе до неналежного надання освітніх послуг, а саме: корегування розкладу занять в частині його продовження, неефективності використання майна закладу освіти, неможливості здійснення окремих виховних функцій, перевитрат бюджетних коштів для здійснення підвезення до їдальні, проблем з наданням послуги дітям з особливими освітніми потребами та інше. Така ситуація може призвести до виникнення негативних економічних та соціальних наслідків, поставить під загрозу зриву здійснення освітнього процесу, що в свою чергу призведе до порушення відділом вимог законодавства.

Важливо врахувати, що в період воєнного стану в Україні організація шкільного харчування повинна здійснюватися безпосередньо в приміщенні закладу освіти з міркувань безпеки учнів.

Вищезазначене дозволяє дійти висновку про те, що отримання Замовником послуг їдалень від інших суб’єктів господарювання, є неможливим саме з технічних причин.

Оскільки приміщення харчових блоків закладів освіти було передано в оренду строком на 5 років без можливості передачі майна в суборенду для надання послуг з організації шкільного харчування ФОП Полелюк Ганні Ярославівні, замовником було прийнято рішення про укладення договору без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі ДК:021:2015-55510000-8 - Послуги їдалень із ФОП Полелюк Ганною Ярославівною у зв'язку з відсутністю конкуренції з технічних причин.

Договори оренди частини приміщень ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Батятичі та Деревлянської гімназії філії ОЗЗСО I-IIIст. №2 ім. Г.Тютюнника Кам’янка-Бузької міської ради відсутні, так як приміщення закладів освіти не типові, а пристосовані до надання освітніх послуг, то приміщення харчоблоків у цих закладах відсутні. В зв'язку з тим, що до харчування учасників освітнього процесу висуваються певні вимоги, передбачені чинним законодавством, розроблені спільно Мінекономрозвитку та Антимонопольним комітетом, з метою уніфікації надання послуги при укладанні договору щодо закупівлі послуг їдалень виникло питання про забезпечення харчуванням учасників освітнього процесу в ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Батятичі та Деревлянській гімназії філії ОЗЗСО I-IIIст. №2 ім. Г.Тютюнника Кам’янка-Бузької міської ради. У ході переговорів сторони прийшли до згоди, що забезпечення харчуванням учасників освітнього процесу в ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Батятичі буде здійснюватись на базі їдальні ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м. Кам’янка-Бузька, а забезпечення харчуванням учасників освітнього процесу в Деревлянській гімназії філії ОЗЗСО I-IIIст. №2 ім. Г.Тютюнника Кам’янка-Бузької міської ради буде здійснюватись на базі їдальні ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 м. Кам’янка-Бузька. Враховуючи той факт, що їдальні відповідних закладів належать учаснику на праві оренди, підхід до організації надання послуги буде однаковим на території всієї адміністративної одиниці, а також максимально комфортним та економічно обґрунтованим з врахуванням вирішення всіх можливих аспектів проблеми.

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період до кінця 2024 року.

Для здійснення закупівлі відділом було проаналізовано потребу закладів освіти у отриманні послуг їдалень для організації нормального та безперебійного функціонування та ефективного виконання завдань, покладених на заклади освіти. Проаналізувавши фактичне використання таких послуг за попередній період, а також середні ціни, що впливають на формування ціни на послуги їдалень для бюджетних установ та закладів в мережі "інтернет" на ресурсах, що знаходяться у відкритому доступі та провівши розрахунки, враховуючи наказ МЕРТУ від 17.03.2016 № 454, було визначено очікувану вартість закупівлі.

Враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення потреби, замовник прийняв рішення про застосування під час здійснення закупівлі вищезазначеного винятку за Особливостями.

З огляду на викладене, рішення замовника щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

1 Скановані копії договорів оренди нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до власності Кам'янка-Бузької міської ради                        № 6,7,8,9,10,11,12

2 Скановані копії актів приймання-передачі нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до власності Кам'янка-Бузької міської ради.

3. Сканована копія довідки Кам’янка-Бузької міської ради від 02.01.2024р.  №15/03-15


« повернутися

Вхід для адміністратора