A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі "Послуги з розподілу природнього газу"

Дата: 09.01.2024 11:18
Кількість переглядів: 10

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

 

для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам’янка-Бузької міської ради

Категорія замовника:  Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Код ЄДРПОУ: 42096753

      Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Розподіл природнього газу (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника» — 65210000-8 «Послуги з розподілу природнього газу»).

Вид процедури закупівлі: закупівля без використання електронної системи.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 130 726,52 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом отриманої / наданої послуги з розподілу природнього газу (річного та місячного) за календарний рік (бюджетний період).

Розмір бюджетного призначення:  130 726,52 грн.

Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з 01.01.2024р. до 31.12.2024 р.

 

Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Особливості), роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

 

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено до 14 лютого  2024р.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, повязаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.

Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту 13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, тобто замовник застосовує вийняток за Особливостями і укладає прямий договір.

Враховуючи те, що надавачем послуги з розподілу природнього газу є лише певний об’єкт господарювання, а саме Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», що визначено відповідним документом – Зведеним переліком суб’єктів природніх монополій, застосовується вищевказане виключення.

При цьому підтверджується наявність потреби в закупівлі Послуги з розподілу природнього газу на січень - грудень 2024 року код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 65210000-8 «Послуги з розподілу природнього газу»).

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Таким чином, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення Закупівлі, як виняток, підстави за підпунктом 5 пункту 13 Особливостей: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, і укладення договору.

З огляду на викладене, рішення щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».

Відповідно до ч.1 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р. № 1682- ІІІ діяльність з розподілу природного газу належить до сфери діяльності суб’єктів природних монополій. Технічна можливість отримання послуг з розподілу природного газу від інших надавачів послуг відсутня.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Разом з тим відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» національні комісії регулювання природних монополій у відповідній сфері визначають суб’єктів природних монополій, складають та ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій.

Відповідно до пункту 4 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 № 874-р, внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від Міністерства інфраструктури України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про ринок природного газу» № 329 - VIII господарську діяльність на ринку природного газу, пов’язану з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, оператор газорозподільної системи провадить за ліцензією, яку НКРЕКП видає у встановленому законодавством порядку. Документальним підтвердженням слугує Постанова НКРЕКП № 1839 від 26.12.2022р. «Про видачу ліцензії з розподілу природного газу ТОВ «Газорозподільні мережі України» ( зі змінами затвердженими Постановою НКРЕКП від 31.08.2023 № 1596)

Відповідна інформація міститься також у реєстрі суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики та мають чинну ліцензію на розподіл природного газу на відповідних територіях (відомості розміщено на офіційному сайті НКРЕКП).

На офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua.). опубліковано 18.12.2023р. Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2023р.

Відповідно до п.1 Зведеного Переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2023 р. Львівська філія ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» відноситься до суб’єктів природних монополій Львівської області, тобто є єдиним підприємством, яке здійснює розподіл природного газу з 01.09.2023 р. на території Львівської області: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський та Яворівський райони, відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.12.2022р. № 1839 (зі змінами затвердженими Постановою НКРЕКП від 31.08.2023р. № 1596).

Враховуючи вищевикладене, послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання в разі відсутності конкуренції з технічних причин.

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

  • Витяг зі зведеного переліку суб’єктів природних монополій додається.

« повернутися

Вхід для адміністратора