A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

ПРОТОКОЛ №2 ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗУБІВМОСТІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 13.10.2022 17:15
Кількість переглядів: 11

ПРОТОКОЛ №2

засідання конкурсної комісії  для проведення Конкурсу на посаду керівника Зубівмостівської гімназії

Кам’янка-Бузької міської ради Львівської області

 

13 жовтня 2022року                                                                           15.00 год.

 

 

          Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»  від 16.01.2020 року  №463-IX, на виконання рішення 8-ї сесії Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021року №52  «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кам’янка-Бузької міської ради» зі змінами затвердженими рішенням Х сесії VIII скликання від 27 квітня 2021 року №71 «Про внесення змін у рішення Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021 року №52 «Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кам’янка-Бузької міської ради» та затвердження персонального складу конкурсної комісії»,   наказу відділу ОКТМС від 07.09.2022 року: № 01-04/126 «Про оголошення  конкурсу на посаду директора Зубівмостівської гімназії Кам’янка-Бузької міської  ради Львівської області оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника 3убівмостівської гімназії Кам’янка-Бузької міської  ради  Львівської області.

Присутні:

Голова комісії:

Загорняк Ольга Мирославівна - депутат Кам’янка-Бузької міської ради

Члени комісії:

Костюк Галина Михайлівна - депутат Кам’янка-Бузької міської ради

Гамерник Галина Ярославівна – головний спеціаліст відділу роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Львівській області Коцовська Олександра Степанівна - доцент кафедри освітньої політики Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Краєвська Віра Степанівна – голова ОТОППОіНУ Кам’янка-Бузької міської, Новояричівської, Добротвірської селищних, Жовтанецької сільської територіальних громад.

Всього: 5 членів конкурсної комісії.

Відсутні.

Підгайна Надія Романівна – головний спеціаліст сектору правового забезпечення управління Державної служби якості освіти у Львівській області

Секретар комісії   (без права голосу):              

Петрик Т.Р. - заступник начальника-завідувач сектору освіти відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам’янка-Бузької міської ради.

                                                   ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про обговорення Критеріїв оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Кам’янка-Бузької міської ради.  

 

  1. Про розгляд та затвердження тестових питань, ситуаційних завдань для кандидата,  допущеного до участі в конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника 3убівмостівської гімназії Кам’янка-Бузької міської  ради  Львівської області.

 

СЛУХАЛИ:

Голову конкурсної комісії Загорняк О.М., яка ознайомила присутніх з етапами конкурсного відбору та критеріями оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності затвердженого рішенням 8-ї сесії Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021року №52  «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кам’янка-Бузької міської ради» зі змінами затвердженими рішенням Х сесії VIII скликання від 27 квітня 2021 року №71 «Про внесення змін у рішення Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021 року №52 «Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кам’янка-Бузької міської ради» та затвердження персонального складу конкурсної комісії» (дальше Положення).

I. Тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

1.1. Тестування містить 40 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2020 року № 654 «Щодо примірного переліку питань», листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 року №1-9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. 

Варіанти тестування та відповіді на тестові завдання затверджуються начальником відділу ОКТМС (або особою, яка виконує обов’язки начальника). Кожне тестове завдання передбачає кілька варіантів відповідей, лише один з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить  5 балів.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- 5 балів за 36-40 правильних відповідей;

- 4 бали за 31-35 правильних відповідей;

- 3 бали за 26-30 правильних відповідей;

- 2 бали за 21-25 правильних відповідей;

- 1 бал за 16-20 правильних відповідей;

- 0 балів за 1-15 правильних відповідей.

Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 3 до Положення.

Якщо кандидат за результатами тестування набрав 1 і менше балів, не допускається до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

 Кандидат,  який набрав 2 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

 

II. Ситуаційне завдання.

Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

  1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.
  2. Кандидат на заміщення вакантної посади керівника  закладу виконує один із чотирьох запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом жеребкування під час проведення конкурсного відбору.
  3. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу ОКТМС. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

4. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидата шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується п’ятибальна система:

- 4 бали виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- 3 бали виставляються кандидатам, які виявили добрі знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- 2 бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

-  1 бал виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні;

-  0 балів виставляються кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі й які не вирішили завдання у встановлений час.

5. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яка фіксується у відомості згідно з додатком до Положення.      

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

Кандидат, який під час розв’язання ситуаційного завдання отримав середній бал 1 або нижче не допускаються до чергового етапу конкурсу.

6. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість, форма якої наведена в додатку до Положення та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

7. Аркуші з відповідями кандидата зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі ОКТМС  відповідно до вимог чинного законодавства.

 

III. Презентація перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти.

  1.  Кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 10 хв.;

- запитання та обговорення (співбесіда) –  до 10 хв.

Під час обговорення презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

2. Для оцінювання результату презентації використовується така система:

- 3 бали виставляється кандидату, якщо він повністю розкрив всі напрямки роботи закладу освіти та дав вичерпні відповіді на запитання членів конкурсної комісії;

- 2 бали виставляється кандидату, який  не повністю розкрив напрямки роботи закладу освіти та дав вичерпні відповіді на запитання членів конкурсної комісії;

- 1 бал виставляється кандидату, який частково розкрив напрямки роботи закладу освіти та дав неповні відповіді на запитання членів конкурсної комісії.

Визначення результатів презентації перспективного плану розвитку закладу освіти здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості згідно з додатком до Положення.    

Захист перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти претендентом оцінюється комісією за такими критеріями:

            - ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу (актуальність, прогностичність, ефективність, реалістичність, повнота та цілісність програми, змістовність, дизайн);

            - культура мовлення та ведення дискусії;

            - повнота та адекватність відповідей на питання, вміння будувати аргументи та контрагументи;

            - продемонстрований рівень психолого-педагогічних знань.

 

 

 

   

  1. Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Виставлені членами комісії бали вносяться у відомість оцінювання презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
  2. Відомість оцінювання презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти засвідчується підписом кожного члена та голови комісії.

 

ІV. Підбиття підсумку конкурсного відбору

 

1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидатові за результатами тестування, середнього арифметичного розв’язання ситуаційного завдання та середнього арифметичного презентації й фіксується у відомості згідно додатку 7 цього Положення. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів. У випадку набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється відкритим голосуванням членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії або заступника голови конкурсної комісії (у випадку відсутності голови).

2. Для проведення голосування лічильна комісія обирає зі свого складу голову лічильної комісії та секретаря. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

3. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Кам’янка-Бузької міської ради на офіційному вебсайті відділу ОКТМС та закладу освіти (у разі його наявності).

4. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження:

          - результатів щодо визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо порушення клопотання перед начальником відділу ОКТМС (або особою, яка виконує обов’язки начальника) щодо призначення на посаду директора закладу шляхом укладення строкового трудового договору;

         - рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.

 Протокол засідання з рішенням конкурсної комісії оформлюється секретарем конкурсної комісії,  надається і доводиться до відома начальника відділу ОКТМС (або особі, яка виконує обов’язки начальника) головою конкурсної комісії у формі подання.

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«ЗА”            -           ___5_голосів

“ПРОТИ”    -          ___0_ голосів

«УТРИМАЛИСЬ» -  ___0_ голосів

         

        ВИРІШИЛИ :

Членам комісії неухильно дотримуватися вимог Критеріїв оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Кам’янка-Бузької міської ради   затвердженого рішенням 8-ї сесії Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021року №52 зі змінами затвердженими рішенням Х сесії VIII скликання від 27 квітня 2021 року №71.

 

СЛУХАЛИ :

Голову конкурсної комісії Загорняк О.М., яка запропонувала розглянути тестові питання на основі Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і  науки України від 19.05.2020року №654 та затвердити 40 тестових питань, однакових для кандидатів на участь у конкурсі.  

Краєвську В.С.,  члена конкурсної комісії, яка запропонувала із п’ятнадцяти оголошених членами конкурсної комісії ситуаційних завдань, затвердити на конкурсний відбір 4 (чотири) варіанти для перевірки професійних компетентностей кандидата на посаду директора  Зубівмостівської гімназії Кам’янка-Бузької міської ради Львівської області та запакувати їх у конверти перед початком вирішення даних ситуаційних завдань кандидатом.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«ЗА”                     - _5__  голосів

“ПРОТИ”              - _0__ голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - __0_голосів

 

          ВИРІШИЛИ :

Затвердити 40 тестових питань, сформованих із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2020 року №654,  з них – 20 питань для перевірки знання Закону України «Про освіту», 20 питань для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Затвердити чотири ситуаційні завдання з метою з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу освіти. 

Оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти проводити згідно Критеріїв оцінювання затверджених рішенням 8-ї сесії Кам’янка-Бузької міської ради від 25.03.2021року №52 зі змінами затвердженими рішенням Х сесії VIII скликання від 27 квітня 2021 року №71.

 

 

 

Голова комісії                                                     Загорняк О.М.

 

Заступник голови

комісії                                                                  Краєвська В.С.

 

Члени комісії:                                                      Костюк Г.М.

                                              

                                                                              Гамерник Г.Я.

 

                                                                               Коцовська О.С.

 

 

 

                                                                                       

 


« повернутися

Вхід для адміністратора