A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Додаток до протоколу №3

                                                                        Висновок

експертної групи з оцінювання професійної діяльності керівних кадрів закладів освіти

Бабій Галина Володимирівна у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Кам’янка-Бузька працює з 1983 року, на посаді директора цієї школи з 2015 року. Пройшла курси підвищення кваліфікації директорів у ЛОІППО (свідоцтво  від 25.11.2016 р., № 003077).

За час роботи на посаді директора школи зарекомендувала себе здібним адміністратором та організатором, умілим педагогом. З її ініціативи було започатковано ряд загальношкільних заходів, розроблено концептуальні засади навчально-виховної діяльності школи, змодельовано інноваційні форми організації освітнього процесу.

У своїй роботі вона користується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти; законодавством про працю, правилами і нормами охорони і безпеки праці, правилами виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Як директор школи, Бабій Г.В. працює над питання «Демократизація управлінської діяльності – як один із шляхів до інноваційного розвитку закладу». Тому високий рівень її управлінської культури характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління школою, широким спектром застосування проектних технологій, використанням сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку школи, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Унаслідок компетентності та творчого підходу до справи Бабій Г.В. забезпечує вміле, високо кваліфікаційне управління освітнім процесом, контрольно-аналітичною діяльністю. Під час контролю за викладанням предметів розумно поєднує контрольні та інструктивні методичні функції, надає допомогу тим вчителям, хто її потребує. Забезпечує методичний супровід роботи з обдарованими і талановитими дітьми, постійно удосконалює вміння та навички застосовування ІКТ в освітньому процесі, тісно співпрацює з відділом освіти Кам’янка-Бузької ОТГ. Популяризує роботу школи на обласних семінарах директорів опорних шкіл, на засіданнях міжшкільних методичних об’єднань, майстер-класах, на курсах підвищення кваліфікації.

Бабій Г.В. постійно самовдосконалюється як в мистецтві управління, так і у намаганні поглибити свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій.

Протягом 2018 року навчалася в Академії директорів, де опанувала освітній курс інновацій в управлінні школою. У 2019 році була учасником V Всеукраїнського педагогічного конгресу. Відповідає за організацію ЗНО в закладі, забезпечує роботу пункту тестування.

Завдяки плідній співпраці директор школи з батьківським комітетом, благодійниками постійно зміцнюється навчально-матеріальна база школи.

Бабій Г.В. дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, педагогів, працівників школи, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

Забезпечує здорові та безпечні умови праці, навчання, виховання.

Депутат Кам’янка-Бузької міської ради. Заступник голови постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, туризму та медицини.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників школи, громадськості міста.

Бабій Галина Володимирівна  відповідає займаній посаді.

 

Лемешко Ірина  Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури працює на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з 01.09.2010 р. Стаж керівної роботи 9 років.

Лемешко І. М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджену рішенням атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти  Кам’янка-Бузької РДА  від 08.04.2015 р. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 10 годин на тиждень.

          У 2019 р. підвищила кваліфікацію у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-модульною системою навчання. У своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами Президента України , рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом  і локальними правовими актами школи,  дотримується Конвенції про права дитини. За час роботи у школі зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний мікроклімат у колективі. Вміло організовує навчально-виховну роботу, реалізує державну освітньою політику, забезпечує методичне керівництво педагогічним колективом. Забезпечує умови для ефективної і якісної роботи  колективу, творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання. Спільно з педагогічною радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи. Вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, методичні та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками.

Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться вчителями школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів. Надає допомогу педпрацівникам в опануванні й розробці інноваційних технологій.

Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та іншої документації. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь  у роботі педагогічної ради школи. Бере участь у підготовці і проведені атестації педагогічних працівників школи.

Багато років поспіль школа тримає лідерську позицію серед загальноосвітніх закладів району по кількості призерів та переможців учнівських предметних олімпіад, різних акцій та конкурсів.

Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

Лемешко Ірина Михайлівна відповідає займаній посаді.

 

Бусько Лідія  Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель історії і суспільствознавства та працює на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з 21.08.2002 р. Стаж керівної роботи 17 років. Бусько Л. М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель», підтверджені рішенням атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти  Кам’янка-Бузької РДА  від 08.04.2015р. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 9 годин на тиждень. У 2019 р. підвищила кваліфікацію у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-модульною системою навчання. У своїй діяльності керується Конституцією України і законами України , указами Президента України , рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом  і локальними правовими актами школи,  дотримується Конвенції про права дитини. За час роботи у школі зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний мікроклімат у колективі. Вміло організовує навчально-виховну роботу, реалізує державну освітньою політику,забезпечує методичне керівництво педагогічним колективом.  Забезпечує умови для ефективної і якісної роботи  колективу, творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання. Спільно з педагогічною радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи. Вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, методичні та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться вчителями школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів. Надає допомогу педпрацівникам в опануванні й розробці інноваційних технологій. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та іншої документації. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь  у роботі педагогічної ради школи. Бере участь у підготовці і проведені атестації педагогічних працівників школи.

Багато років поспіль школа тримає лідерську позицію серед загальноосвітніх закладів району по кількості призерів та переможців учнівських предметних олімпіад, різних акцій та конкурсів.

Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.  Бусько Лідія Михайлівна відповідає займаній посаді.

            Мазуркевич Оксана Казимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вихователь, методист,вчитель етики і психології сімейного життя, практичний психолог та працює на посаді заступника директора з виховної роботи ЗОШ     І-ІІІ ст. №2 з 01.09.2013 р. Стаж керівної роботи 11 років.

Мазуркевич О. К. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» підтверджену рішенням атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти  Кам’янка-Бузької РДА  від 28.03.2018 р. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 10 годин на тиждень.

У 2019 р. підвищила кваліфікацію у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-модульною системою навчання.

У своїй діяльності керується Конституцією України і законами України , указами Президента України , рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом  і локальними правовими актами школи,  дотримується Конвенції про права дитини.

За час роботи у школі зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний мікроклімат у колективі.

Вміло організовує виховну роботу, реалізує державну освітньою політику,забезпечує методичне керівництво педагогічним колективом.

Забезпечує умови для ефективної і якісної роботи  колективу, творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів виховання.

Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення, координує роботу класних керівників.

Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, а також проведенням позакласних та позашкільних заходів, відвідує їх, аналізує їхню діяльність.

Організовує просвітницьку роботу для батьків з питань організації виховного процесу. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення керівниками гуртків відповідної документації.

Спільно з педагогічною радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.

Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками.

Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації.

Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного  процесу, бере участь  у роботі педагогічної ради школи.

Бере участь у підготовці і проведені атестації педагогічних працівників школи.

Багато років поспіль школа тримає лідерську позицію серед загальноосвітніх закладів району по кількості призерів та переможців різних акцій та конкурсів.

Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

Мазуркевич Оксана  Казимирівна відповідає займаній посаді.

               Чабан Іванна Богданівна працює на посаді директора закладу дошкільної освіти  з 1998 року. В 2019 році Чабан І.Б. підвищила кваліфікацію у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з питання «Інноваційний підхід до планування та організації праці директора ЗДО».

          За час роботи в ЗДО зарекомендувала себе як професійно компетентний керівник. Виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог, виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти. Її робота відзначається творчим підходом до проведення всіх педагогічних заходів, досконалою методикою, плануванням навчально-виховного процесу з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, результатів аналізу роботи педагогів, діагностики вихованців, запитів  батьків.

           Чабан І.Б, вміє прийняти правильне рішення у складних педагогічних та організаційних ситуаціях. Завжди проінформована про новації у дошкільній освіті, вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології в методичній роботі, що дає змогу значно підвищувати ефективність навчально-виховних заходів, форм методичної діяльності. З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу директор організовує заходи: дні відкритих дверей, свята та розваги, впроваджує в систему роботи дошкільного навчального закладу електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку, організовує співпрацю колективу дошкільного навчального закладу  із ЗОШ I-III ступенів м. Кам’янка-Бузька, історико-краєзнавчим музеєм, публічною бібліотекою, рятувальною службою МНС м. Кам’янка-Бузька. Систематично працює над удосконаленням своєї управлінської діяльності, зокрема над запровадженням демократичних засад управління і досягає позитивних результатів. Всі питання дошкільного життя вирішує колегіально, враховуючи думку колективу.

Керівник робить глибокий аналіз діяльності педагога, вміє помітити творчі починання педагогів і підтримати їх. Постійно удосконалює систему методичної роботи з педагогами. Педагогічні працівники беруть активну участь в районних методичних об’єднаннях, творчих групах. На базі закладу працює «Школа молодого педагога». Очолюваний нею колектив успішно брав участь в різноманітних конкурсах.

Належну увагу приділяє організації роботи в дошкільному закладі  з персоналом та вихованцями з охорони життєдіяльності та техніки безпеки, попередження  дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі керівника дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах.

            У 2016 році на базі закладу був реалізований проект «Енергоефективна реновація будівлі»(капітальний ремонт із утепленням фасаду та горища, модернізацією вентиляції, заміною вікон та дверей).

           Значну увагу приділяє зміцненню матеріальної бази, побудові предметно-розвивального середовища в групах, поповненню груп новими навчальними посібниками, меблями.

          Чабан І.Б. працює в тісній взаємодії з сім’ями вихованців ДНЗ. Користується заслуженою повагою серед колег та батьківської громадськості. Відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

           Чабан І.Б.. відповідає займаній посаді.

        

       

                    Гринчук Наталія Вікторівна працює на посаді заступника директора школи з виховної роботи з 2000 року.

          Наталія Вікторівна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи творчості, має високу науково – теоретичну підготовку, досконало володіє методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми, ефективними формами і технологіями організації виховного процесу в школі. Використовує в роботі широкий спектр стратегій виховання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, сприяє застосуванню у виховній роботі нестандартних форм проведення виховних заходів.

          Виховну роботу проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації виховного процесу в школі. Уміло організовує перспективне і поточне планування  у навчальному закладі. Здійснює контроль за якістю виховного процесу, забезпечує належне виконання класними керівниками покладених на них обов’язків.

           Наталія Вікторівна є ініціатором різноманітних загальношкільних свят, акцій, конкурсів, виставок. Працює над реалізацією Концепції національно – патріотичного виховання, організовує зустрічі з учасниками АТО, проводить заходи з відзначення у школі пам’ятних та знаменних дат нашої держави, бере участь у волонтерському русі.

          Заступнику директора з виховної роботи притаманні доброзичливість, об’єктивність, уміння створити позитивний мікроклімат у педагогічному та учнівському колективах. З розумінням ставиться до колег, намагається розібратися в їх проблемах, вчасно надати допомогу, підтримати, уникнути можливого конфлікту.

         Встановлює і підтримує зв’язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань позашкільного виховання.

         Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Тісно співпрацює з батьківським колективом школи.

         Постійно працює над удосконаленням власної інформаційної компетентності, вивчає сучасні інформаційно – комунікаційні технології та застосовує їх у практичній, педагогічній і управлінській діяльності.

         Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників школи.

        Гринчук Наталія Вікторівна відповідає займаній посаді.

 

 

Члени експертної групи:

                                                                       ______________________    Барилко Л.М.

 

                                                                       _______________________   Петрик Т.Р.

           

                                                                        _______________________   Мазурок У.М.

 

                                                                        _______________________   Ткачишин Л.І.

         

                                                                       ________________________   Куровська Н.А.         

      

          З рішенням експертної групи

          ознайомлений:

                                                                       ________________________                Бабій Г.В.

                                                                       _______________________                 Лемешко І.М.

                                                                     ________________________                   Бусько Л.М.

                                                                         ______________________              Мазуркевич О.К.

                                                                    _______________________                     Чабан І.Б.

                                                                __________________________  Гринчук Н.

Вхід для адміністратора